Løst & Fast

Advice Accounting siden 1989

v/Rebecca Svane Jacobi

Løst & Fast

og det med småt.......

Træt af blot at være et nummer i rækken?

Hos mig er hver kunde unik - fleksibel tilpasning af ydelser til netop din forretnings behov.

Jeg tager ikke flere sager ind end at jeg har kapacitet til at levere kvalitet til aftalt tid!

 

Jeg har samlet lidt FAQ, se nærmere herunder:

 

Analyser

Skræddersyet til din virksomhed; kniber det med dækningsbidraget eller er det de faste omkostninger, der har vokset sig for store? Årsagsforklaringer er et vigtigt element når der skal optimeres.

 

Arbejdstid

Hverdage 8-18. Møder kan bookes i samme tidsrum, eller efter aftale hvis særlige forhold gør sig gældende. Uden for kontortid tilstræbes det at svare henvendelser indenfor 24 timer. Overarbejde er som regel ikke en god løsning, man er typisk mindre produktiv efter en lang arbejdsdag og risikoen for at begå fejl er større.

Overarbejde der bunder i klientens forhold, feks ved forsømt regnskab med en tidsfrist, aftales til særskilte vilkår.

 

Bogføringslov

Den kommer man ikke uden om. Jeg hjælper dig med at overholde de til enhver tid gældende love på området.

 

Bogføringsprogram

Jeg har aftale med E-conomic. Du slipper for månedsafgiften for programmet hvis jeg laver al din bogføring, en anden mulighed er at du selv laver dele af bogføringen, feks fakturerer dine kunder, men så skal du betale til E-conomic, se mere her: www.e-conomic.dk

 

Budget

Det er nemt at beregne sine udgifter, man tager bare sine indtægter og lægger ti procent til (Bing Crosby).

 

Et budget behøver ikke at være en kompliceret tidsrøver.

Husk det perfekte er det muliges værste fjende! Det er vigtigt at forholde sig til fremtidige omkostninger, her er budgettet en god hjælp til at give overblik.

 

Dækningsbidrag

Et af de vigtigste nøgletal!

Uden et rimeligt dækningsbidrag er der ikke noget til at dække de faste omkostninger. Ved en ajourført bogføring kan du løbende holde øje med dækningsbidraget. Salget kan være nok så stort men er de variable omkostninger for høje, ja så ender det med underskud på bundlinjen.

 

Efterkalkulation

Paradoksalt nok er efterkalkulation ét af de områder, der typisk bruges få ressourcer på, men hvor udbyttet i form af viden er overvældende set i forhold til tidsforbruget.

Sikrer man at de regnskabsmæssige procedurer supporterer et effektivt grundlag for efterkalkulationer, er man kommet et godt skridt i den rigtige retning.

Det er ikke pinligt at lave fejl, men hvis man ikke lærer af dem, er man ligevidt. En omhyggelig for- og efterkalkulation kan være et effektivt styringsredskab fremadrettet.

 

Efterposteringer

Modtager du hvert år en endeløs liste fra revisor med efterposteringer til bogføring?

Sådan behøver det ikke at være - jeg nøjes ikke blot med at opgøre momsen, men bogfører helt up to date og får lukket udestående spørgsmål i samme arbejdsgang. Ingen hængepartier!

 

Fastsatte tidsfrister

Når jeg har modtaget materialet til bogføring, får du besked om hvornår afstemt balances forventes klar. Det er min målsætning at vi sammen kan gennemgå periodens resultat mens det stadig er aktuelt. Der er ikke nogen værdi i at gennemgå en balance der ikke er opdateret.

En periodebalance skal være andet og meget mere end et nødvendigt onde - det er et værdifuldt styringsredskab!

 

Forretningsgang

Afhængigt af virksomhedens størrelse, kan det være en hjælp med veldefinerede forretningsgange, jeg hjælper gerne hermed.

 

Fleksibel arbejdsfordeling

Jeg kan træde til i perioder med spidsbelastning. Når du igen har ledig kapacitet kan du når som helst tage arbejdet tilbage. Vokser din virksomhed sig stor, kan det være mest hensigtsmæssigt at tage flere af arbejdsopgaverne tilbage in-house. Jeg sørger for en smidig overlevering, ligesom jeg også gerne viser den nye bogholder til rette for at eliminere ekstraarbejde, og forhindrer at arbejdsopgaverne falder ned mellem 2 stole.

 

Fremsendelse pr post/GLS

Det kan være en mulighed at sende bilags materiale pr post. Når pakken er modtaget her på kontoret, fremsender jeg en e-mail med besked om at pakken er modtaget, oplysning om hvornår arbejdet forventes færdigt, samt eventuelle spørgsmål eller mangler.

 

Hardware/Software

Jeg lægger vægt på hurtig hardware og de bedste elektroniske forbindelser, for at kunne give klienten den bedste og mest effektive betjening. MS Office pakken benyttes i vid udstrækning.

Output på PDF og/eller papir.

 

Historie

Firmaet blev grundlagt i 1989. Jeg har igennem årene betjent klienter i mange forskellige brancher: reklamebureau, programmør, PR-bureau, arkitektfirma, radio-/tv-forretning, foreninger, netværksgruppe, handelsvirksomheder, ventilationsfirma, maskinværksted, øvrige produktionsvirksomheder, rådgivende ingeniører, ejendomsmæglere, guldsmedeforretning, helsekost, tandlæge, frisør, vinforretning, advokat.

 

Honorar

Faktureres i henhold til samarbejdsaftale der udleveres efter opstartsmødet. Transparent fakturering, udgangspunktet er timebetaling til fast timesats efter opgavens kompleksitet.

Timeregnskab kan på ethvert tidspunkt fremlægges.

 

Interessekonflikter udgåes

Først til mølle princippet vægtes højt.

 

Interval

En afstemt periodebalance er et værdifuldt styringsredskab, derfor kan der være god ide i at få bogført med jævne mellemrum. Den samlede pris er stort set det samme hvad enten man feks bogfører pr halvår eller kvartal. Jo mere opdateret periodebalance, jo større gennemsigtighed og giver mulighed for at skifte kurs i tide.

 

Iværksætter

Er du uvant med de skrappe krav til momsregnskab, bogføringsbeskrivelser, konteringsinstruks, hæverækkefølge i virksomhedsskatteordningen og alt muligt andet? Her kan jeg hjælpe dig godt på vej indtil du selv får styr på det.

 

Klargøring til revisor

Laver du bogholderiet selv, men mangler den afsluttende del? Har du brug for et trænet øje til at kvalitetstjekke dine posteringer og gennemgå dine afstemninger før du afleverer til revisor?

 

Konteringsinstruks

Afhængig af virksomhedens størrelse og struktur kan det være en hjælp med en konteringsinstruks, jeg hjælper gerne hermed.

 

 

Likviditetsbudget

Jeg hjælper gerne med at opstille og vedligeholde et likviditetsbudget, kan være nødvendigt styringsredskab i forbindelse med vækst, nedgang, nye tiltag etc.

 

Lønprogrammer

Jeg har indgående kendskab til Danløn og kender også til Dataløn/Bluegarden

 

Moms

Jeg hjælper dig med korrekt registrering af dine bilag, og har naturligvis opdateret viden på dette område også, således at du får en korrekt momsangivelse, hver gang.

Din moms er klar i god tid inden den skal angives og betales. Intet sidste øjebliks kaos her!

 

Møder

Afholdes enten på mit kontor i Helsingør, hos dig, via Skype eller andet.

Jeg deltager gerne i møde med bank, revisor, bestyrelse mv.

Omgangstonen er omhyggelig, uhøjtidelig og venlig.

Husk - der findes ikke dumme spørgsmål!

 

Outsourcing af bogholderiet

Er det blevet tid til at outsource bogholderiet grundet ændret volumen?

Jeg sørger for en smidig overtagelse, hvilket eliminerer ekstraarbejde, sikrer en kontinuerlig drift og forhindrer at arbejdsopgaverne falder ned mellem 2 stole.

 

Opbevaring

Materialer, mapper mv opbevares forsvarligt på kontoret, intet ligger frit tilgængeligt.

Når periodens bogføring er færdig, får du bilagene tilbage sammen med afstemt saldobalance, kontospecifikationer, opdateret revisormappe mv.

 

Reklamebeskyttelse

Træt af opkald fra telefonsælgere? Jeg hjælper dig gerne med at få reklamebeskyttelse i CVR registret.

 

Sprog

Dansk, Engelsk, Svensk, Norsk og lidt Tysk

 

Strategi

Strategi er blot et andet ord for hvordan du skal nå dine mål. Men strategi kan være mange ting. Jeg kan hjælpe dig med at få overblik over først og fremmest dine regnskaber og kundegrundlag, næste trin kan være en analyse af dine nærmeste konkurrenter eller andet der er relevant for netop din virksomhed, der hvor den er lige nu.

 

Tavshedspligt

Jeg overholder absolut diskretion om den enkelte sag og mine kunder. Jeg deler såles ikke oplysninger om kunder, hverken navn, profession eller økonomiske tal. Papirmateriale bliver markuleret. Computer, excel filer mv er password beskyttet. Bogføringsprogram er krypteret.

Primær kommunikation er e-mails, disse er pt ikke krypterede.

Kunder behandles ens og får den samme betjening, uafhængigt af økonomiske forhold, omfanget af opgaven mv.

 

Årsregnskab

Hvis det ønskes kan jeg opstille udkast til årsregnskab, klar til revision eller review hos din revisor. Min timesats er typisk lavere end en revisors, det kan være en fordel for dig at mindske revisors tidsforbrug på rutineprægede ting, og du kan få råd til (mere) rådgivning i stedet.

 

 

 

Advice Accounting - Nationernes Alle 21A - 3000 Helsingør

Telefon 2999 6000 - rebecca@advice-accounting.dk

CVR 13308209